Centrum Spraw Studenckich (CSS) jest pomocniczą jednostką prowadzącą działalność zarządczą, administracyjną i obsługową w sprawach z obszarów powierzonych nadzorowi Prorektora ds. Studenckich. CSS realizuje zadania dotyczące szeroko pojętej działalności studenckiej, obejmującej wszelkie aktywności studentów poza obszarem kształcenia.

Zadaniem CSS jest w szczególności:

  • zapewnienie administracyjnej realizacji uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Studenckich, a także działalność organizacyjna Pionu Spraw Studenckich,
  • koordynacja i nadzór oraz realizacja działań z zakresu przyznawania świadczeń dla studentów,
  • nadzór nad działalnością naukową, kulturalną i sportową studentów oraz jej obsługa administracyjna,
  • ścisła współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zakresie spraw studenckich,
  • wspieranie i aktywizacja studentów i absolwentów w realizacji aspiracji zawodowych, współpraca z przedsiębiorcami w Polsce i za granicą,
  • badania rynku pracy, w tym monitoring losów zawodowych absolwentów.
  • prowadzenie i obsługa administracyjna spraw wychowawczych i dyscyplinarnych studentów,
  • prowadzenie, koordynacja i nadzór nad sprawami studentów z niepełnosprawnościami.